Enkele Principes

Bahá'í geloof...

Het Bahá'í-geloof is de jongste wereldreligie, met een ledental van meer dan vijf miljoen bahá'ís, verspreid over vrijwel alle landen, staten en territoria van de wereld. De stichter van dit - momenteel snelstgroeiende - wereldgeloof, is Bahá'u'lláh (1817 -1892), een Perzische edelman die het grootste deel van zijn leven in gevangenschap en ballingschap doorbracht. Bahá'ís geloven dat Hij de laatste was in de lijn van goddelijke boodschappers, waartoe ook Abraham, Krishna, Buddha, Zoroaster, Christus en Mohammed behoren.

Wie zijn de Bahá'ís Tilburg

De Baha'is werken aan een steeds verder ontwikkelende duurzame wereldbeschaving, gevestigd op de volgende principes; het eenzijn van de gehele mensheid, gelijkwaardigheid van man en vrouw, eenheid tussen alle culturen, economische rechtvaardigheid, universele educatie, harmonie tussen wetenschap en religie,het aannemen van een wereldhulptaal en het in leven roepen van een wereldgemenebest van landen die de vrede bewaard door het principe van collectieve veiligheid.

 

Eenheid is het belangrijkste  thema!

Als het in een woord zou kunnen worden samen gevat, dan is eenheid het belangrijkste thema van het Bahai Geloof; de stichter van het Bahai Geloof leerde dat er slechts een God is,de gehele mensheid een is, en dat alle wereldreligies uit dezelf Bron voortkomen.Wereldwijd zijn er meer dan 1400 projecten waarin eenheid dan ook een centrale rol inneemt, onder deze projecten zijn; scholen, basiseducatie, verbetering van de positie van de vrouw, basisgezondheidszorg, sociale en economische ontwikkelingsprojecten, en projecten om begrip van de eenheid van de mensheid te stimuleren en relaties tussen verschillende culturen en Religies te verbeteren.Er zijn wereldwijd ook veel kleine projecten door plaatselijke Bahai gemeenschappen.Maar boven al is het Bahai Geloof een WereldGodsdienst.

 

 

Activiteiten en Bijeenkomsten

In Tilburg hebben de Bahá'is bijeenkomsten en activiteiten, meestal een keer in de negentiendagen . Deze worden  meestal georganiseerd bij iemand thuis, er worden dan gebeden gezegd, stukken gelezen uit de Bahá'i geschriften en een kringgesprek gehouden in een warme gezellige sfeer. Soms is er een speciale bijeenkomst op een Heilige Dag  waarin bijvoorbeeld  de Geboortedag van de Stichter word herdacht. De Bahai's sluiten zich ook regelmatig aan bij andere activiteiten, zoals Festival Mundial, de vrouwenraad, interreligieuze gebedsdag, en nog veel meer. Als u graag eens wilt ervaren wat het Bahai Geloof is kunt u contact opnemen met de adressen op de contact pagina. U bent altijd welkom. Informatie folders hebben wij voor u klaarliggen, en kunnen ook toegezonden worden.Wij kunnen aan uw projecten of activiteiten  deelnemen als u dat op prijs stelt, neem graag contact met ons op voor overleg.

 

 

20130414092253_1_jeugd20130414092253_1_tuin 

 

 

"zo krachtig is het licht van eenheid dat het de gehele aarde kan verlichten"
citaat uit de geschriften van Bahá'u'lláh