Enkele Principes

Bahá'í geloof...

Het Bahá'í-geloof is de jongste wereldreligie, met een ledental van meer dan vijf miljoen bahá'ís, verspreid over vrijwel alle landen, staten en territoria van de wereld. De stichter van dit - momenteel snelstgroeiende - wereldgeloof, is Bahá'u'lláh (1817 -1892), een Perzische edelman die het grootste deel van zijn leven in gevangenschap en ballingschap doorbracht. Bahá'ís geloven dat Hij de laatste was in de lijn van goddelijke boodschappers, waartoe ook Abraham, Krishna, Buddha, Zoroaster, Christus en Mohammed behoren.

Wereldwijd

Bahá'u'lláh schreef over de noodzaak van wereldregering in het huidige tijdperk van het collectieve leven van de mensheid. Door deze nadruk heeft de Bahá'ís-gemeenschap ervoor gekozen inspanningen ter verbetering van internationale betrekkingen door organisaties zoals de Volkerenbond en de Verenigde Naties te ondersteunen. De Bahá'í International Community is een agentschap onder leiding van het Universele Huis van Gerechtigheid in Haifa en heeft een raadgevende status bij de volgende organisaties:

    Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC)
    United Nations Children's Fund (UNICEF)
    Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
    United Nations Development Fund For Women (UNIFEM)
    United Nations Environment Program (UNEP)

De Bahá'í International Community heeft kantoren bij de Verenigde Naties in New York en Genève en vertegenwoordigingen bij regionale commissies en andere kantoren van de Verenigde Naties in Addis Abeba, Bangkok, Nairobi, Rome, Santiago, en Wenen. In de afgelopen jaren zijn een Bureau voor het milieu en een Bureau voor de positie van de vrouw opgericht als onderdeel van het Bureau bij de Verenigde Naties. De internationale Bahá'í-gemeenschap is ook begonnen met de gezamenlijke ontwikkeling van programmas in samenwerking met verschillende andere organisaties van de Verenigde Naties. Op het Millennium Forum van de Verenigde Naties in 2000 was een bahá'í uitgenodigd als enige niet-gouvernementele spreker tijdens de top.

https://www.bic.org/

"zo krachtig is het licht van eenheid dat het de gehele aarde kan verlichten"
citaat uit de geschriften van Bahá'u'lláh