Enkele Principes

Bahá'í geloof...

Het Bahá'í-geloof is de jongste wereldreligie, met een ledental van meer dan vijf miljoen bahá'ís, verspreid over vrijwel alle landen, staten en territoria van de wereld. De stichter van dit - momenteel snelstgroeiende - wereldgeloof, is Bahá'u'lláh (1817 -1892), een Perzische edelman die het grootste deel van zijn leven in gevangenschap en ballingschap doorbracht. Bahá'ís geloven dat Hij de laatste was in de lijn van goddelijke boodschappers, waartoe ook Abraham, Krishna, Buddha, Zoroaster, Christus en Mohammed behoren.

Projecten

De baha'is zetten zich wereldwijd in en er zijn dan ook enorm veel projecten, deze zijn zowel lokaal als internationaal. Een goede plek voor meer informatie is op deze website :

http://www.bahai.org/action/involvement-life-society/

In nederland zijn natuurlijk ook projecten, bijvoorbeeld het Tahirih instituut :                      

http://www.tahirihinstituut.nl

De baha'is van tilburg ondersteunen onder andere het ronde tafel huis.

 

20130410174733_1_bloem1

"zo krachtig is het licht van eenheid dat het de gehele aarde kan verlichten"
citaat uit de geschriften van Bahá'u'lláh