Enkele Principes

Bahá'í geloof...

Het Bahá'í-geloof is de jongste wereldreligie, met een ledental van meer dan vijf miljoen bahá'ís, verspreid over vrijwel alle landen, staten en territoria van de wereld. De stichter van dit - momenteel snelstgroeiende - wereldgeloof, is Bahá'u'lláh (1817 -1892), een Perzische edelman die het grootste deel van zijn leven in gevangenschap en ballingschap doorbracht. Bahá'ís geloven dat Hij de laatste was in de lijn van goddelijke boodschappers, waartoe ook Abraham, Krishna, Buddha, Zoroaster, Christus en Mohammed behoren.

Thema's

Als het in een woord zou kunnen worden samen gevat, dan is eenheid het belangrijkste thema van het Bahai Geloof; de stichter van het Bahai Geloof leerde dat er slechts een God is,de gehele mensheid een is, en dat alle wereldreligies uit dezelf Bron voortkomen.Wereldwijd zijn er meer dan 1400 projecten waarin eenheid dan ook een centrale rol inneemt, onder deze projecten zijn; scholen, basiseducatie, verbetering van de positie van de vrouw, basisgezondheidszorg, sociale en economische ontwikkelingsprojecten, en projecten om begrip van de eenheid van de mensheid te stimuleren en relaties tussen verschillende culturen en Religies te verbeteren.Er zijn wereldwijd ook veel kleine projecten door plaatselijke Bahai gemeenschappen.Maar boven al is het Bahai Geloof een Wereld Godsdienst.

 

 

20130410174733_1_bloem1

"zo krachtig is het licht van eenheid dat het de gehele aarde kan verlichten"
citaat uit de geschriften van Bahá'u'lláh