Enkele Principes

Bahá'í geloof...

Het Bahá'í-geloof is de jongste wereldreligie, met een ledental van meer dan vijf miljoen bahá'ís, verspreid over vrijwel alle landen, staten en territoria van de wereld. De stichter van dit - momenteel snelstgroeiende - wereldgeloof, is Bahá'u'lláh (1817 -1892), een Perzische edelman die het grootste deel van zijn leven in gevangenschap en ballingschap doorbracht. Bahá'ís geloven dat Hij de laatste was in de lijn van goddelijke boodschappers, waartoe ook Abraham, Krishna, Buddha, Zoroaster, Christus en Mohammed behoren.

Zelfstandig onderzoek

Ieder mens moet zelf nadenken en mediteren over wat hij wel en niet gelooft. Het Bahá'í-geloof kent bijvoorbeeld geen geestelijkheid of voorgangers om een bepaalde interpretatie uit te dragen. Er bestaan ook geen scholen of verenigingen van gelijkgestemden die een bepaalde richting of interpretatie voorstaan. Wel organiseren bahá'ís gespreksgroepen, studiegroepen, scholen en cursussen waar bahá'ís en hun vrienden nader op een onderwerp kunnen ingaan, al dan niet met de hulp van een expert. Ook in het Bahá'í-bestuursstelsel bestaat ditzelfde principe van zelfstandig onderzoek. Zo bestaat er voor Bahá'í-verkiezingen geen kandidaatstelling, geen nominatie, geen campagne. Zelfs iedere zinspeling op personen om anderen te beïnvloeden is verboden. Ieder moet "vroom en devoot en na meditatie en overpeinzing trouwe, zuivere, ervaren, bekwame en bevoegde personen kiezen, die een Bahá'í-raadslid waardig zijn."

 

"zo krachtig is het licht van eenheid dat het de gehele aarde kan verlichten"
citaat uit de geschriften van Bahá'u'lláh